Jak postupovat po zasažení telefonu tekutinou?

Pokud se Vám podaří nějakým způsobem vytopit či polít telefon, dodržte následující postup:

1. Vyjměte baterii a telefon se již nepokoušejte zapnout. V žádném případě nepřipojujte telefon k nabíječce.

2. Telefon rozeberte na co nejvíce části. Dejte pozor, abyste telefon ještě více nepoškodili. Pokud si na rozebírání netroufáte, nebo je přístroj složitější konstrukce, nedělejte s ním raději nic.

3. Přístroj nechejte vysoušet při pokojové teplotě. Nepokládejte ho na topení, nepoužívejte fén ani nic podobného!

4. Odneste telefon do servisu.


Telefon jsem zapnul a normálně funguje...

Často se stává, že se po krátkém vysušení podaří telefon zapnout. Majitel tak může nabýt dojmu, že je všechno v pořádku a není potřeba dále věc řešit - to je bohužel častý omyl. Zásah kapalinou způsobuje oxidaci, která se postupně vytváří na povrchu základní desky. Dříve nebo později se tak objeví vady, jejichž odstranění je zbytečně nákladné a nezřídka kdy se jedná o vady neopravitelné. Níže se můžete podívat na telefon (Samsung Galaxy S5), jehož základní deska zoxidovala v důsledku vniknutí kapaliny a absence servisního zákroku. Takto poškozený telefon není možno již opravit.


11.12.2014 - Pavel Volek