Aktuální stav opravy

Apple iPhone 6
Popis vady: Rozbitý LCD displej / dotyk. plocha.

Stav opravy č. 3967:

Čekáme na dodání přístroje zákazníkem.